Nieuwtje uit boek over 200 jaar Voorst

Binnenkort verschijnt de geschiedenis van 200 jaar Voorst in boekvorm.
Misschien heb u het boek al gekocht? Hier is alvast een voorproefje …

Hoofdstuk 8 gaat over gezondheidszorg.
Op dat gebied is in 200 jaar bijna alles veranderd. Professionele opleidingen, nieuwe medicijnen, betere methodes om diagnoses te stellen. En wist u dat er vroeger een ziekenhuis in Twello was?

Een paar dingen zijn gebleven waaronder het ‘visites rijden’. Nou ja, rijden …
Hier ziet u dokter Van de Molen, modderend langs de Bekendijk. Hij heeft zijn auto verderop laten staan. De wegen waren soms zo slecht dat er geen doorkomen aan was.

Dokter Van der Molen en veearts Van der Veen dreigden eens om de bewoners aan de zeven kilometer lange Bekendijk en Veluwsedijk niet meer te bezoeken.

Het weekblad De Spiegel schreef daarover in 1952: ‘ “Dat gedonder moet maar eens afgelopen zijn”, bromde Van der Molen, toen de as van zijn wagen was gebroken op de weg met zijn dikke brede laag vette klei. “We kunnen zo niet doormodderen”, zei Van der Veen. “Zei je doormodderen?”, glimlachte Van der Molen. Maar de veearts zag de humor er niet van in. “Je begrijpt toch wel dat ik niet steeds alle instrumenten naar de boerderij sleep. Ik ben geen pakezel”. “Middeleeuwse toestanden”, moppert Van der Molen. Ze besloten om behalve bij spoedgevallen, geen diensten meer te verlenen aan de bewoners van deze wegen. “Na 1 februari ga ik de weg niet meer op; dan zal men de patiënten maar moeten brengen waar ik er bij kan”. ’

Het dreigement hoefde uiteindelijk niet tot uitvoer gebracht te worden, want de wegverharding kwam er.

Bestel het boek in de voorverkoop voor EUR 15,- via info@okvvoorst.nl.